Referencje

 • 2012-... Exon s.c. – stała współpraca, wynajem sprzętu i oprogramowania (AS-Voting, AS-SMS) w razie potrzeby z obsługą niektórych wydarzeń (sesji interaktywnych, głosowań itp.)
 • 2012 Polskie Towarzystwo Alergologiczne – przeprowadzenie za pomocą systemów UPSA i AS-Voting głosowań w wyborach przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • 2012 Przeprowadzenie egzaminu na Politechnice Śląskiej
 • 2008-… VISTEC AG, Olching, Niemcy, kontynuacja współpracy w zakresie CORPORAL, VIGILANZ – laboratoryjna wersja oprogramowania do realizacji testów badających koncentrację i uwagę
 • 2007-… Polskie Towarzystwo Alergologiczne – stała współpraca, badania zainteresowań i poziomu satysfakcji uczestników konferencji organizowanych przez Towarzystwo
 • 1999-… COPING, Wampersdorf, Austria, Projekty MTD, BFW, Baterie testów internetowych - stała współpraca, oprogramowanie wspomagające przeprowadzanie oraz analizę wyników testów i treningów (oprócz kompleksowych usług softwarowych doradzamy w zakresie konstrukcji i systemu przeprowadzania badań)
 • 2010, 2011 Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi – badania poziomu satysfakcji uczestników Zjazdu organizowanego przez Towarzystwo
 • 2010 Uniwersytet Warszawski Instytut Stosunków Międzynarodowych – przygotowanie kart testowych, wprowadzanie i analiza wyników egzaminu wstępnego na studia stacjonarne II stopnia
 • 2009 Polskie Towarzystwo Alergologincze - przeprowadzenie za pomocą UPSA głosowań w wyborach na "Członków Zarządu Głównego PTA" oraz na "Prezydenta Elekta PTA"
 • 2007 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Generator Testów - System administrowania egzaminami i tworzenia zestawów testowych wykorzystywanych w egzaminach na świadectwa operatorów urządzeń radiowych. W tym usługi konsultacyjne w zakresie możliwości automatyzacji procesów egzaminacyjnych.
 • 2002-2007 I.T.E.A Institut für Testentwicklung und Anwendung, Berlin, Niemcy - CORPORAL- System testów reakcyjnych do badania refleksu i koncentracji
 • 2003 Wydział Inwestycji i Urbanistyki Urzędu Miasta Racibórz, Wprowadzenie i opracowanie wyników ankiet – badania społecznego dotyczącego handlu i usług w Raciborzu
 • 2002 Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, Warszawa, Specjalna wersja systemu UPSA dostosowana do potrzeb badań psychologicznych kadr Straży Granicznej. Przeprowadzenie i opracowanie wstępnych badań normalizacyjnych (próba testowa) dla nowego testu TIN SG
 • 2000-2001 COPING, Wampersdorf, Austria, przeprowadzenie próbnych badań normalizacyjnych (próba testowa) dla adaptacji polskich testów AVEM i IPS

Zobacz także: