Oferta usług

W oparciu o posiadany sprzęt i oprogramowanie firma AltaSoft świadczy usługi w zakresie:

 • organizacji i obsługi różnego rodzaju badań statystycznych,
 • obsługi głosowań w trakcie kongresów sprawozdawczo-wyborczych, wyborów zarządów firm i innych,
 • przeprowadzania i oceny różnego rodzaju ankiet, testów i egzaminów.
Oprogramowanie wspomagające

Kliknij na jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej

 • UPSA  Zobacz film
  Menedżer testów. System wspomagający wprowadzanie - przede wszystkim skanerem - analizę i archiwizację wyników testów, ankiet i egzaminów
 • AS-SMS
  Oprogramowanie umożliwiające zadawanie pytań prowadzącym zajęcia, lub zbieranie innych informacji oraz pozwalające na realizację głosowania, ankiety lub quizu za pomocą SMS-ów
 • AS-Voting
  Oprogramowanie pozwalające na realizację głosowania, ankiety lub quizu za pomocą pilotów
Zobacz wszystkie produkty softwarowe
AVEM i IPS

Na mocy umowy z autorami testów możliwy jest zakup u nas licencji (dokumentacja, normy, arkusze) dla testów AVEM i IPS. Oba testy sprzedawane są wraz z oprogramowaniem co najmniej pełniącym rolę klucza i umożliwiającym archiwizację oraz eksport wyników. Kliknij na jeden z poniższych linków, aby dowiedzieć się więcej.

 • AVEM - Wzorzec zachowań i przeżyć związanych z pracą
 • IPS - Inwentarz osobowości w kontekście sytuacyjnym